Referencie

Kara Trutnov a.s.

Hilti Slovakia spol. s r.o.

Conrad Trade  s.r.o.

Slovak Telekom  a.s.

MPS Logistic s.r.o.

Remaplast s.r.o.

Corstjens Worldwide Movers Group Slovakia

V prípade pravidelného rozvozu na vyžiadanie poskytneme pracovníkovi objednávateľskej firmy kontakt na pracovníka z referenčných spoločností.